Adatvédelem

  Adatkezelési tájékoztató

  Az FTC Kereskedelmi Kft. (továbbiakban:Kft./Szolgáltató/adatkezelő) a személyes adatok
  védelmére nagyfokú figyelmet fordít, így jelen Adatvédelmi tájékoztató részletezi ezen adatok
  kezelésére vonatkozó rendelkezéseket.
  A jelen Adatvédelmi tájékoztatót a Kft. a https://shop.fradi.hu/ weboldallal kapcsolatban
   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény (Info tv.), továbbá
   2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
   2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
  egyes korlátairól,
   a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet
  hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet rendelkezéseinek
  megfelelően alkotta meg.
  Adatkezelő adatai
  Név: FTC Kereskedelmi Kft. (Szolgáltató)
  Székhely: 1091 Budapest Üllői út 129.
  Cégjegyzékszám: 01-09-185023
  Telefon: +361-910-0237
  E-mail: fradishop@fradi.hu
  weboldal: https://shop.fradi.hu
  Adatkezelés képviselői: Takács András ügyvezető
  I. Honlap Látogatói
  Az érintettek a honlapon a honlap használatával összefüggésben az adatkezelő részére, a
  honlapra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott információk
  útján, továbbá a regisztráció során, illetve web-shopban történt vásárlás esetén van
  lehetőségük információkat, adatokat megadni magukról.
  A Kft. kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az érintettek
  ahttps://shop.fradi.hu weboldalon történő regisztráció, illetve a rendelés során önkéntesen, az
  adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak a Kft.
  rendelkezésére, és amelyeknek a Kft. által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja
  előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adta.
  Amennyiben az érintett a honlapra nem regisztrál, vagy nem használja az elérhető
  szolgáltatásokat (vásárlás), úgy az adatkezelő semmilyen, az érintettre vonatkozó személyes
  adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján az érintett személy szerint
  beazonosítható lenne. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása,
  kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani az
  érintett számára (regisztráció, vásárlás). Amikor honlapunkat az érintett használja,
  szervereinken különböző biztonsági okokból adatokat tárolunk. Ilyen adat lehet az érintett
  internet-szolgáltatójának neve, a honlap neve, ahonnan a mi oldalunkra jutott, a honlapok,
  amelyeket a mi oldalunkról meglátogat, és az érintett IP-címe. Ezek az adatok esetleg az
  érintett azonosítására is alkalmasak lehetnek, de azokat nem használjuk fel ilyen célokra.
  Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó
  névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható. Ha ezen adatait a Kft.-n belül
  mások rendelkezésére bocsátjuk, akkor technikai és szervezeti eszközökkel biztosítjuk a
  megfelelő adatvédelmi előírások betartását. A honlapra látogatással az érintett hozzájárul
  ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítsen, amely adatok
  egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az érintett ezen
  adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

  2

  Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy adatkezelő a honlapot megfelelően
  működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a honlapon látogatási adatok nyomon
  követése, és a honlap használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
  Adatkezelés célja: honlap látogatása során az adatkezelő (Szolgáltató) a szolgáltatások
  működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása
  érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
  Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása.
  Szerverüzemeltető:
  AionNEXT Kft.
  Székhely: 1047 Budapest, Váci út 19.
  Adatkezeléssel kapcsolatos tevékenység: szerverüzemeltetés
  II. Regisztráció
  Személyes adatokat a honlapon történő regisztráció, illetve vásárlás során gyűjtünk. Az
  adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Kft. weboldalán regisztrálnak, tudomásul veszik és
  kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Kft., mint adatkezelő a megadott személyes
  adataikat a szolgáltatásokkal összefüggésben, visszavonásig az adatkezelés célja szerint
  kezeljék. Az érintett személyes adatai a Kft.-nél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag
  olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el, és
  felelnek velünk szemben. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára az
  érintett kifejezett írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában, kivéve, ha erre az érintett
  engedélyt adott, vagy ezt jogszabály kötelezően előírja.
  Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, felhasználói jelszó, az érintett
  hírlevélre való igénye
  opcionálisan megadható adatok: szurkolói kártyaszám, szurkolói kedvezménykártya azonosító
  Adatkezelés célja: érintettek nyilvántartása és a velük való kapcsolattartás, megrendelések,
  számviteli kötelezettségek teljesítése, vásárlás dokumentálása.
  Adatkezelés jogalapja: érintettt önkéntes hozzájárulása, Eker. tv. 13/A. –a. Számv. tv. 169.§
  (2) bek., Grt. 6. § (5) bek.
  Adatkezelés időtartam: A Kft. az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatait
  határozatlan ideig, az érintett által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen
  adatvédelmi nyilatkozatban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi. Amennyiben
  regisztrációját törölni kívánja az érintett, azt megteheti a fradishop@fradi.hu e-mail címre
  küldött elektronikus levélben, vagy a Fradi Shop, 1091 Budapest Üllői út 129. címre postán
  elküldött levélben.

  III. Regisztrált érintettek/felhasználók rendeléseivel kapcsolatos adatkezelés:
  Az érintett (megrendelő) hozzájárul, hogy az adatkezelő (Szolgáltató) a vásárlás során
  megadott adatait továbbítsa a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai
  Kft. (a továbbiakban "GLS") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását
  a GLS végzi. Az adatkezelő (Szolgáltató) vállalja, hogy kizárólag a kiszállításhoz
  nélkülözhetetlen adatokat továbbítja GLS részére.
  Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, rendelések nyilvántartása, megrendelt termékek
  kiszállítása, számla kiállítása

  3

  Kezelt adatok köre: vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím vagy szállítási
  cím
  A vásárlás során további adatok, melyet rögzít a Kft.:
  1. Rendelés leadásának időpontja
  2. Szállítási mód (házhozszállítás, személyes átvétel)
  3. Fizetési mód (bankkártyás fizetés, készpénz)
  4. 16. életévét betöltötte-e
  Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pontja (érintetti hozzájárulás) és b) pontja (szerződés
  tejesítéséhez szükséges).
  Adatkezelés időtartama: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél
  megszűnéséig.
  IV. Nem regisztrált vásárlók rendeléseivel kapcsolatos adatkezelés:
  A honlapon történő vásárláshoz nem szükséges feltétel a regisztráció, így a látogatók
  regisztráció nélkül is tudnak terméket rendelni/ vásárolni.
  Az érintett (megrendelő) hozzájárul, hogy az adatkezelő (Szolgáltató) a vásárlás során
  megadott adatait továbbítsa a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai
  Kft. (a továbbiakban "GLS") részére tekintettel arra, hogy a megrendelt termékek kiszállítását
  a GLS végzi. Az adatkezelő (Szolgáltató) vállalja, hogy kizárólag a kiszállításhoz
  nélkülözhetetlen adatokat továbbítja GLS részére.
  Adatkezelés célja: rendelés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, számla kiállítása
  Kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnevét, e-mail cím, telefonszám, lakóhelyét,
  tartózkodási helyét, és amennyiben a lakcím, vagy tartózkodási hely eltér a szállítási címtől,
  akkor a szállítási címét
  A vásárlás során további adatok, melyet rögzít a Kft.:
  1. Rendelés leadásának időpontja
  2. Szállítási mód (házhozszállítás, személyes átvétel)
  3. Fizetési mód (bankkártyás fizetés, készpénz)
  4. 16. életévét betöltötte-e
  Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk. a) pontja (érintetti hozzájárulás) és b) pontja (szerződés
  tejesítéséhez szükséges).
  Adatkezelés időtartama: a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél
  megszűnéséig.
  V. Megrendelt termékek kifizetése:
  Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás tranzakció adatait a Global Payments Europe
  s.r.o. Magyarországi Fióktelepe (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV.
  em. 415., Cégjegyzékszám: 01-17-000804) kezeli. Az adatkezelő ez esetben nem fér hozzá
  semmilyen adatokhoz.
  Az érintettnek lehetősége van személyesen is, készpénzben kifizetni a megrendelt terméket.
  Adattovábbítás:
   bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció
  összege, dátuma, időpontja a Global Payments Europe s.r.o. Magyarországi Fióktelepe
  (1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em. 415., Cégjegyzékszám:
  01-17-000804) felé,

  4

   termékek kiszállítása esetén a megrendelő neve, megadott szállítási címe és
  telefonszáma, valamint a rendelés értéke a GLS General Logistics Systems Hungary
  Csomag Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., Cégjegyzékszám: 13-
  09-111755) felé.
  Adattovábbítás jogalapja: GDPR 6. cikk. a, pontja (érintetti hozzájárulás) és b, pontja
  (szerződés tejesítéséhez szükséges).
  VI. Hírlevél
  A hírlevélre feliratkozott érintettek számára a Kft. ingyenes tájékoztatást, hirdetést küldhet
  –elsősorban e-mail útján- újdonságairól rendszeres időközönként a Felhasználó e-mail címére.
  A hírlevél szolgáltatásról való leiratkozást a Kft. biztosítja.
  A Kft. a vásárlók, megrendelők, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi az általuk
  megadott elérhetőségeken, a https://shop.fradi.hu/ oldalon.
  A marketing célból történő adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak
  minősül. Az érintettek/felhasználók által önkéntesen és kifejezetten megadott adatok, illetve
  vásárlási adatok alapján profilalkotás történik, mely információk alapján képes a Kft. a
  fogyasztók részére célzott tartalmakat küldeni.
  Az adatkezelés célja: e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek
  megjelenítése.
  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a GDPR 6. cikk (1)
  bekezdésének f) pontja, továbbá az adatkezelő jogos érdek: a weboldal biztonságos
  működése, az Eker. tv. 13/A. §-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
  A kezelt adatok köre: dátum, időpont, e-mail cím, név, fel- és leiratkozás, számítógép IP
  címe.
  Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről való
  leiratkozásig).
  VII. Adatfeldolgozó igénybevétele
  Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő döntést az adatkezelő hozzájárulása nélkül nem
  hozhat, az adatkezelő rendelkezésein kívül egyéb célú adatfeldolgozást nem végezhet,
  feladatait kizárólag az adatkezelő utasítása alapján láthatja el. Az Kft. a megrendelt
  termékekkel kapcsolatosan adatfeldolgozót vesz igénybe.
  VIII. Adatbiztonság
  Az Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és
  európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi
  azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos
  adatkezeléshez szükségesek. Adatkezelő kijelenti, hogy a megrendelő adatainak - így
  különösen a magánszemélyek személyes adatainak, illetve jogi személyek vagy jogi
  személyiség nélküli szervezetek üzleti titkainak – védelmét biztosítja. A Kft. nem vállal
  felelősséget azért, ha a megrendelő adatai a megrendelőnek felróható bármely okból jutottak
  harmadik személy tudomására.
  16. életévet be nem töltött érintették
  16 év alatti személytől származó adatokat csak szülő vagy a törvényes képviselő előzetes,
  hozzájárulással gyűjtünk és dolgozunk fel. A törvényes képviselőnek joga van kérésre
  megtekinteni a gyermek által biztosított információkat, és/vagy elrendelni azok törlését.

  5

  Jogszabály értelmében a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó
  jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
  jóváhagyása nem szükséges.

  IX. Érintettek (megrendelők) jogai:
  Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Kft. – bármely oknál fogva –
  kezeli, a Kft. adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:
   tájékoztatáshoz való jog
  A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a Kft.-hez eljuttatott
  kérelmével gyakorolhatja. A természetes személynek minősülő megrendelő kérésére a
  adatkezelő (Szolgáltató) - a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől
  számított 30 napon belül - tájékoztatást ad a Megrendelő általa kezelt adatairól, azok
  forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
  címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok
  továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (lásd. fentebb). Az
  adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
  rendelkezésére bocsájtja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő
  adminisztratív költségéken alapuló díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton
  nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumba kerülnek rendelkezésre
  bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.
   helyesbítéshez való jog
  Amennyiben a Kft. pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának
  valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Kft.-t, hogy a pontatlanul kezelt
  személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot
  haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján.
   elfeledtetéshez való jog
  A személyes adatok jogosultja jogosult a Kft. - től kérni személyes adatainak törlését a Kft.
  valamennyi nyilvántartásából. A Kft. e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a
  törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:

  a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés
  alapját képezte;
  b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát
  visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja;
  c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Kft. jogellenesen kezelte;
  d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Társaság köteles a személyes adatok
  törlésére.

   adatkezelés korlátozásához való jog
  A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Kft. -t, hogy személyes adataira vonatkozó
  adatkezelést korlátozza amennyiben:

  a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Kft. által gyűjtött és tárolt
  személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára
  vonatkozó időtartamra; vagy
  b.) a Kft. által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja
  a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy
  c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Kft.-nek nincs szüksége a gyűjtött és
  tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye
  előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további
  (korlátozott) adatkezelést; vagy

  6

  d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog
  jogszerűségének kivizsgálásának idejére.
  e.)
   adathordozhatósághoz való jog
  Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Kft. a személyes adat jogosultjának
  hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti a Kft. -t ,
  hogy az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Kft. elektronikus formátumban – a
  GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa.
   tiltakozáshoz való jog
  A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Kft. általi adatkezelése ellen,
  amennyiben a Kft. az adatkezelést a Kft. vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése
  érdekében hajtja végre. A megrendelő jogosult az adatkezelőnél (Szolgáltatónál) tiltakozni a
  személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a személyes adat felhasználása, vagy
  esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
  céljára történik, illetve ha a személyes adatok kezelése, vagy továbbítása kizárólag az
  adatkezelőre (Szolgáltatóra) vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő
  (Szolgáltató), adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
  szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, továbbá törvényben meghatározott egyéb
  esetben. Az adatkezelő (Szolgáltató) a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított
  legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak
  megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a
  Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy az adatkezelő (Szolgáltató) a fenti határidőt
  elmulasztja, természetes személynek minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a
  döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
  Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
  Hatóságnál lehet élni:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Telefon: 06- 1-391-1400
  Fax: 06-1-391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Weboldal: naih.hu

  Amennyiben az adatkezeléssel további kérdése van, vagy problémája merül fel, kérjük írjon
  e-mailt a fradishop@fradi.hu e-mail címre.

  FTC Kereskedelmi Kft.
  Budapest, 2018. május 25.

   

  Cookie szabályzat

   A Fradi Webshop a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

  A Cookie-k a következő módokon javítják a szolgáltatás minőségét:

  Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót. Így amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

  Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást.

  Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.